Komplexné služby pre podnikateľov

+421 948 185 178
info@altaxo.sk

Menu

O spoločnosti

ALTAXO vzniklo v roku 2013 zlúčením 4 spoločností, ktoré sa zaoberajú poradenskými službami v oblastiach zakladania a predaja obchodných spoločností, odkúpenia spoločností, virtuálnych sídiel, vedenia účtovníctva a ďalších pridružených služieb.

V súčasnosti sme najväčšia spoločnosť v tomto odbore na česko-slovenskom trhu. Spolupracujeme s desiatkami odborníkov v oblasti účtovníctva a daňovej problematiky, ďalej s notármi a advokátmi. Máme niekoľko tisíc klientov, medzi ktorých okrem iného patria advokáti, notári a štátne aj neštátne organizácie.

Naša spoločnosť neustále rastie: za rok 2019 tržby v oblasti služieb pre podnikateľov narástli o 20%, v roku 2020 o 28% a v roku 2021 o ďalších 13% a v roku 2022 o ďalších 5%. V poskytovaní účtovníckych služieb bol nárast tržieb v roku 2019 o 11%, v roku 2020 o 20% a v roku 2021 o ďalších 10% a v roku 2022 o ďalších 16%. Súhrnný obrat za všetky služby za rok 2021 dosiahol 51,4 miliónov Kč, čo je v prepočte 2,19 miliónov €. V roku 2022 bol nárast obratu o 10% na celkových 56,5 miliónov Kč, čo je v prepočte 2,5 mil. €.

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľov pre celú ČR a SR, čo z nás na trhu robí prvú voľbu pre klientov, ktorí podnikajú v oboch krajinách zároveň.

V portfóliu našich služieb nájdete zakladanie a predaj obchodných spoločností (s. r. o., a. s. aj SE), najširšiu ponuku vlastných virtuálnych sídiel v ČR, zakladanie a predaj zahraničných spoločností, vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo, likvidáciu spoločností, odkúpenie spoločností a ďalšie pridružené služby.

Náš tím sa v súčasnosti skladá z viac ako 50 interných a externých pracovníkov, ktorí sú Vám plne k dispozícií.

Naše sídlo sa nachádza v Prahe, máme zriadené pobočky v Brne a Bratislave.

Kladieme maximálny dôraz na spokojnosť našich klientov s vedomím toho, že práve tento faktor je rozhodujúci pre úspech akejkoľvek poradenskej spoločnosti. Ponúkame flexibilitu, otvorenosť a individuálny prístup.

Na nasledujúcich stránkach nájdete podrobnejší prehľad našich služieb. Verím, že si u nás vyberiete a budem sa tešiť na našu prípadnú budúcu spoluprácu !

 

 

Ing. Přemysl Kubáň

predseda predstavenstva

© 2019, ALTAXO SE

Máte záujem o zľavu na účtovníctvo pre Vašu českú spoločnosť?

Zadajte email a získate na ňu nárok!

Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o. neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. Poskytujeme konzultačné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností. Právne služby zabezpečuje partnerská advokátska kancelária.