Komplexné služby pre podnikateľov

+421 948 185 178
info@altaxo.sk

Menu

Cenník

Pre objednávky či viac informácii volajte na +421 948 185 178, píšte na info@altaxo.sk alebo využijte objednávkový formulár.

Cena za mesiac v EUR

Cena za mesiac v EUR

adresa 12 mes. 24 mes. 36 mes. 48 mes. Objednať
Bratislava - Údernícka
- 25% 18,0
13,5
- 25% 15,5
11,5
- 21% 11,5
9,0
- 22% 9,0
7,0
Trenčín
24,5
Za mesiac
22,5
Za mesiac
-
-
Nitra
13,5
Za mesiac
12,5
Za mesiac
-
-
Bratislava - Gorkého
- 19% 18,0
14,5
Za mesiac
- 13% 14,5
12,5
Za mesiac
-
-
Žilina
16,0
Za mesiac
15,0
Za mesiac
13,5
Za mesiac
-
Košice
13,5
Za mesiac
11,5
Za mesiac
-
-

Ceny neobsahujú 21% DPH

Založenie s.r.o.

s využitím sídla od nás na 2 roky

269 EUR

Založenie s.r.o.

s využitím sídla od nás na 1 rok

289 EUR

Založenie s.r.o.

bez využitia sídla

309 EUR

Doplňujúce informácie

Nahlásenie prevádzkarne na ŽU

30 EUR

Nahlásenie prevádzkarne na Regionálny úrad verejného zdravotníctva

90 EUR

Nahlásenie prevádzkarne obci

50 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Ready made spoločnosti

Ready made s.r.o.

s využitím sídla od nás na 2 roky

469 EUR

Ready made s.r.o.

s využitím sídla od nás na 1 rok

495 EUR

Ready made s.r.o. 

bez využitia sídla

520 EUR

s.r.o. platca DPH

Mesačný platca DPH

od 1 500 EUR

Kvartálny platca DPH

od 3 500 EUR

Doplňujúce informácie

Nahlásenie prevádzkarne na ŽU

30 EUR

Nahlásenie prevádzkarne na Regionálny úrad verejného zdravotníctva

90 EUR

Nahlásenie prevádzkarne obci

50 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Odkup spoločností

Ceny neobsahujú 21% DPH

Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

od 56,0 EUR
mesačne

Vedenie podvojného účtovníctva

od 56,0 EUR
mesačne

Spracovanie miezd a personalistika

11,5 EUR
/ks

Ceny neobsahujú 21% DPH

České ready made s.r.o.

česká ready-made s.r.o. z roku 2024

- v prípade využitia sídla aspoň na 2 roky 

511,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2024

- v prípade využitia sídla aspoň na 1 rok

556,0 EUR

česká ready- made s.r.o. z roku 2024

- bez využitia sídla

644,5 EUR

česká ready made s.r.o. z roku 2024 so základným kapitálom 200.000, - Kč

- v prípade využitia sídla aspoň na 2 roky 

613,0 EUR

česká ready made s.r.o. z roku 2024 so základným kapitálom 200.000, - Kč

- v prípade využitia sídla aspoň na 1 rok

671,0 EUR

česká ready made s.r.o. z roku 2024 so základným kapitálom 200.000, - Kč

- bez využitia sídla

817,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2023

- v prípade využitia sídla aspoň na 2 roky 

715,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2023

- v prípade využitia sídla aspoň na 1 rok

760,0 EUR

česká ready- made s.r.o. z roku 2023

- bez využitia sídla

911,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2022

- v prípade využitia sídla aspoň na 2 roky 

715,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2022

- v prípade využitia sídla aspoň na 1 rok

760,0 EUR

česká ready- made s.r.o. z roku 2022

- bez využitia sídla

911,5 EUR

česká ready- made s.r.o. z roku 2021

bez využitia sídla

911,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2020

1 062,5 EUR

česká ready-made s.r.o. z roku 2018

- 32% 1 773,5 EUR
1 196,0 EUR

ready made s.r.o. from 2016

28 900

ready made s.r.o. od roku 2015

- 49% 2 440,0 EUR
1 240,0 EUR

ready made s.r.o. z roku 2014

1 462,5 EUR

České s.r.o. plátca DPH

české s.r.o. - mesačný plátca DPH

od 4 444,5 EUR

české s.r.o. - kvartálny plátca DPH

od 6 667,0 EUR

České ready made a.s.

česká ready made a.s. - rok 2024

2 244,5 EUR

česká ready made a.s. - základné imanie 20 000 000 Kč

8 911,5 EUR

České ready Made SE

česká ready made SE - rok 2020

3 356,0 EUR

Spoločnosti s históriou

Doplňujúce informácie

Vybavenie viazaných živností

89,0 EUR

Vybavenie koncesie

222,5 EUR

Vybavenie registrácie EORI čísla

67,0 EUR

Dodatočná registrácia českej spoločnosti k DPH

Českú spoločnosť Vám zaregistrujeme k DPH na miestne příslušnom finančnom úrade. K registrácii je potrebná určitá súčinnosť klienta, celý proces registrácie trvá maximálne 30 dní. (lehota FÚ)

269,0 EUR

Vloženie úplného znenia spoločenskej zmluvy do Zbierky listín

Jedná sa o zákonnú povinnosť každej českej spoločnosti. 

44,5 EUR

Vloženie súhlasu manžela s použitím majetku do Zbierky listín

44,5 EUR

Nahlásenie zmien v českej spoločnosti na Finančnom úrade

Nahlásime za Vás zmenu kontaktných údajov a prípadný presun na iný miestne príslušný finančný úrad.

44,5 EUR

Registrácia českej spoločnosti k ďalším daniam

Zaregistrujeme Vašu českú spoločnosť na príslušnom FÚ  k týmto ďalším daniam: dialničná, zrážková, spotrebná daň.

44,5 EUR

Zmena zakladateľského dokumentu (premenovanie spoločnosti, viac majiteľov apod.)

Úpravy v spoločnosti, ktoré vyžadujú zmenu zakladateľského dokumentu.

od 349,0 EUR

Pristúpenie Vašej českej spoločnosti k Zákonu o obchodných korporáciach

od 349,0 EUR

Preposielanie pošty na Vami uvedenú adresu v ČR (po dobu 1 roka)

Zriadenie dosielky Vám umožní dostávať Vašu poštu bez omeškania na akékoľvek Vami predom zvolenú korešpondenčnú adresu. Služba sa objednává na rok dopredu. O končiacej dosielke Vás budeme s predstihom informovať a zastíme Vám jej prípadné predĺženie.

187,5 EUR

Preberanie pošty, jej skenovanie a zasielanie na Vami uvedený email (po dobu 1 roka)

V cene tarify je zahrnutých 20 dokumentov max. formátu A4 mesačne, skenovanie každého ďalšieho dokumentu je spoplatnené 1,60 €.

232,0 EUR

Nahlásenie prevádzkarne na Živnostenskom úrade (pokiaľ máte prevádzakeň)

Prevádzakreň je priestor, kde je uskutočňovaná podnikateľská činnosť. Počet prevádzkárni nie je obmezený, avšak, ich nahlásenie je povinné.

67,0 EUR

Ponechávanie pošty na miestnej pobočke Českej pošty (jednorázovo)

44,5 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Založenie českej s.r.o.

založenie českej s.r.o.

- pri využití virtuálneho sídla na 2 roky

471,0 EUR

založenie českej s.r.o.

- pri využití virtuálneho sídla na 1 rok

591,0 EUR

založenie českej s.r.o.

653,0 EUR

Založenie českej a.s./SE s Vašim základným kapitálom

založenie českej a.s.

- 24% 2 218,0 EUR
1 684,5 EUR

založenie bankového účtu v ČR

333,5 EUR

Cenovo výhodné balíčky

★ založenie českej a.s. + virtuálne sídlo + bankový účet

česká a.s. - základné imanie 2 000 000 Kč

virtuálne sídlo Praha 1 na 1 rok

založenie bankového účtu

2 155,0 EUR

Založenie českej s.r.o. s naším kapitálom

Založenie českej s.r.o. s našim kapitálom

- výška základného kapitálu 1-200 000 Kč a v prípade využitia sídla firmy na aspoň 2 roky 

- 4% 1 044,5 EUR
1 000,0 EUR

Založenie českej s.r.o. s našim kapitálom

- výška základného kapitálu 1-200 000 Kč 

1 089,0 EUR

Založenie českej s.r.o. s našim kapitálom

- výška základného kapitálu 201 000-500 000 Kč 

1 311,5 EUR

Založenie českej s.r.o. s našim kapitálom

- výška základného kapitálu 501 000-1 000 000 Kč 

1 533,5 EUR

Založenie českej s.r.o. s našim kapitálom

- výška základného kapitálu 1 001 000-2 000 000 Kč 

2 689,0 EUR

Založenie českej a.s./SE s naším kapitálom

Založenie českej a.s./SE s naším kapitálom 2 000 000 Kč

3 151,5 EUR

Založenie odštepného závodu v ČR

Založenie odštepného závodu

884,5 EUR

Doplňujúce informácie

Vybavenie viazaných živností

89,0 EUR

Vybavenie koncesie

222,5 EUR

Vybavenie registrácie EORI čísla

67,0 EUR

Dodatočná registrácia českej spoločnosti k DPH

Českú spoločnosť Vám zaregistrujeme k DPH na miestne příslušnom finančnom úrade. K registrácii je potrebná určitá súčinnosť klienta, celý proces registrácie trvá maximálne 30 dní. (lehota FÚ)

269,0 EUR

Vloženie úplného znenia spoločenskej zmluvy do Zbierky listín

Jedná sa o zákonnú povinnosť každej českej spoločnosti. 

44,5 EUR

Vloženie súhlasu manžela s použitím majetku do Zbierky listín

44,5 EUR

Registrácia českej spoločnosti k Daní z príjmu (povinnosť do 15 dní od vzniku spoločnosti)

44,5 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

V následující tabulce najdete ceník našich virtuálních sídel.

Cena za mesiac v EUR

Cena za mesiac v EUR

adresa 12 mes. 24 mes. 36 mes. 48 mes. Objednať
Praha 1
- 40% 22
13
- 44% 20
11
- 50% 18
9
- 33% 12
8
Praha 2
13
11
9
8
Praha 3
22
20
-
-
Praha 4
- 23% 17
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Praha 5
- 23% 17
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Praha 6
17
13
11
9
Praha 7
- 27% 18
13
11
9
8
Praha 8
- 23% 17
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Praha 9
- 5% 18
17
13
11
9
Praha 10
- 13% 15
13
- 8% 12
11
9
7
Brno - AZ Tower
- 40% 27
16
- 45% 24
13
- 50% 20
10
- 52% 19
9
Brno - Křenová
- 18% 16
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Brno - Spálená
- 18% 16
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Brno - Vlhká
- 18% 16
13
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Ostrava - Zeyerova
- 6% 16
15
- 15% 13
11
- 18% 11
9
- 11% 9
8
Ostrava - Jana Zíky
- 18% 16
13
11
8
7
Olomouc
27
22
20
18
Kladno
- 18% 22
18
- 27% 18
13
- 31% 16
11
- 30% 13
9

Doplňujúce informácie

Nahlásenie zmien v českej spoločnosti na Finančnom úrade

Nahlásime za Vás zmenu kontaktných údajov a prípadný presun na iný miestne príslušný finančný úrad.

44 EUR

Preposielanie pošty na Vami uvedenú adresu v ČR (po dobu 1 roka)

Zriadenie dosielky Vám umožní dostávať Vašu poštu bez omeškania na akékoľvek Vami predom zvolenú korešpondenčnú adresu. Služba sa objednává na rok dopredu. O končiacej dosielke Vás budeme s predstihom informovať a zastíme Vám jej prípadné predĺženie.

187 EUR

Preberanie pošty, jej skenovanie a zasielanie na Vami uvedený email (po dobu 1 roka)

V cene tarify je zahrnutých 20 dokumentov max. formátu A4 mesačne, skenovanie každého ďalšieho dokumentu je spoplatnené 1,60 €.

232 EUR

Zasadacia miestnosť v AZ Tower - 4 hodiny mesačne

Luxusná zasedacia miestnosť na 21. poschdí  AZ Tower pre 7 ľudí, v cene je zahrnuté aj občerstvenie.

133 EUR
Za mesiac

Zasadacia miestnosť v AZ Tower

Luxusná zasadacia miestnosť na 21. poschodí AZ Tower pre 7 ľudí, v cene je zahrnuté aj občerstvenie.

36 EUR
Za hodinu

Nahlásenie prevádzkarne na Živnostenskom úrade (pokiaľ máte prevádzakeň)

Prevádzakreň je priestor, kde je uskutočňovaná podnikateľská činnosť. Počet prevádzkárni nie je obmezený, avšak, ich nahlásenie je povinné.

67 EUR

Ponechávanie pošty na miestnej pobočke Českej pošty (jednorázovo)

44 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Poľská spoločnosť

Založenie poľskej spoločnosti

od 1 590 EUR

Poľská ready made neplátca DPH

od 1 700 EUR

Poľská ready made plátca DPH

od 3 900 EUR

Virtuálne sídlo v Poľsku

od 60 EUR
mesačne

Založenie bankového účtu

od 120 EUR

Registrácia spoločnosti k DPH

od 100 EUR

Účtovníctvo

Podľa dohody

Zmena notárskej zápisnice spoločnosti

od 112 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Maďarská spoločnosť

Maďarská spoločnosť Kft (založenie)

od 1 550 EUR

Virtuálne sídlo Budapešť s preposielaním pošty na 1 rok

od 350 EUR

Nominee konateľ

Podľa dohody

Nominee spoločník

Podľa dohody

Otvorenie účtu v banke

od 1 400 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Nemecko

Založenie spoločnosti GmbH vr. sídla

od 3 000 EUR

Sídlo

od 150 EUR
mesačne

Účtovníctvo

Podľa dohody

Registrácia k DPH

od 700 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Rakúsko

Založenie spoločnosti GmbH

od 5 000 EUR

Sídlo

od 200 EUR
mesačne

Účtovníctvo

Podľa dohody

Nominee konateľ

3 500 EUR
ročne

Nominee spoločník

2 500 EUR
ročne

Registrácia k DPH

od 700 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Bulharsko

Založenie spoločnosti

od 650 EUR

Virtuálne sídlo

240 EUR
ročne

Asistencia pri otvorení účtu

od 350 EUR

DPH registrácia

od 250 EUR

Účtovníctvo

Podľa dohody

Ceny neobsahujú 21% DPH

Ruská federácia

Založenie spoločnosti OOO vr. sídla

od 2 000 EUR

Virtuálne sídlo

800 EUR
ročne

Nominee konateľ

Podľa dohody

Ceny neobsahujú 21% DPH

Bielorusko

Založenie spoločnosti OOO vr. sídla

od 1 500 EUR

Virtuálne sídlo

500 EUR
ročne

Účtovníctvo

od 270 EUR
mesačne

Ceny neobsahujú 21% DPH

Írsko

Založenie Ltd. vr. sídla na rok

od 1 190 EUR

Virtuálne sídlo v Dubline

1 090 EUR
ročne

Ready made spoločnosť Ltd.

od 1 300 EUR

Otvorenie bankového účtu

od 500 EUR

Účtovníctvo

od 100 EUR
mesačne

Nominee spoločník

od 500 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Ceny neobsahujú 21% DPH

Podvojné účtovníctvo - platcovia DPH

30 položiek v cene

od 108,0 EUR

Jednoduché účtovníctvo - platcovia DPH

30 položiek v cene

76,0 EUR
Za mesiac

Podvojné účtovníctvo - neplatcovia DPH

30 položiek v cene

84,5 EUR
Za mesiac

Jednoduché účtovníctvo - neplatcovia DPH

30 položiek v cene

46,5 EUR
Za mesiac

Účtovný riadok

od 1,0 EUR

Položka peňažného denníka

1,0 EUR
/ks

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu

od 156,0 EUR

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre SZČO

od 129,0 EUR

Spracovanie dane z príjmu zo závislej činnosti

od 67,0 EUR

Založenie dokumentov do zbierky listín

od 42,5 EUR

Ročné zúčtovanie zamestnanca

od 33,5 EUR

Nástup, výstup zamestnanca

za zamestnanca

od 16,0 EUR

Cestná daň

od 36,0 EUR

Zrážková daň

Podľa dohody

Štatistické výkazy

Podľa dohody

Zastupovanie na úradoch

(tzn. Kontroly na FÚ, PSSZ, zdravotných poisťovniach a pod.) - cena za hodinu

od 42,5 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Doplňujúce informácie

Vybavenie registrácie EORI čísla

67,0 EUR

Dodatočná registrácia českej spoločnosti k DPH

Českú spoločnosť Vám zaregistrujeme k DPH na miestne příslušnom finančnom úrade. K registrácii je potrebná určitá súčinnosť klienta, celý proces registrácie trvá maximálne 30 dní. (lehota FÚ)

269,0 EUR

Nahlásenie zmien v českej spoločnosti na Finančnom úrade

Nahlásime za Vás zmenu kontaktných údajov a prípadný presun na iný miestne príslušný finančný úrad.

44,5 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Odkup českých spoločností

Ceny neobsahujú 21% DPH

Právne služby v ČR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Likvidácia spoločnosti

od 1 556,0 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

Ceny neobsahujú 21% DPH

Vybavenie SZČO

od 33,5 EUR

Vybavenie SZČO pre cudzincov

od 56,0 EUR

Príplatok za viazanú živnosť

33,0 EUR
/ks

Príplatok za remeselnú živnosť

33,0 EUR
/ks

Ceny neobsahujú 21% DPH

Ceny neobsahujú 21% DPH

Cena

adresa 12 mes. Mám záujem
Košice - Jesenná
- 10% 178,0 EUR
160,0 EUR

Ceny neobsahujú 21% DPH

© 2019, ALTAXO SE

Máte záujem o zľavu na účtovníctvo pre Vašu českú spoločnosť?

Zadajte email a získate na ňu nárok!

Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o. neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. Poskytujeme konzultačné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností. Právne služby zabezpečuje partnerská advokátska kancelária.